Zásady ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a souvisejících právních předpisů.

Tady se dozvíte, v souladu s čl. 13 a násl. GDPR, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva.

Správce osobních údajů

My, obchodní společnost Lahudkomat s.r.o., nám.Svobody 10, Brno, ičo: 05241278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně pod sp.zn. C 94232 vedeného u Krajského soudu v Brně ode dne 15.7.2016, jsme správcem osobních údajů zákazníků firmy Lahudkomat, která provozuje kamenný obchod a e-shop na internetové stránce www.lahudkomat.cz

Jsme rovněž správci osobních údajů i uživatelů našich internetových stránek, jakož i odběratelů našich obchodních sdělení.

Ve všech záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese Lahudkomat@seznam.cz

Jak Vaše osobní údaje získáváme

Vaše osobní údaje získáváme z registračních formulářů na webu www.lahudkomat.cz a na prodejně Lahudkomat, které jsou vyplněny při nebo přihlášení k odběru obchodních sdělení.

Plánujeme také pořádáme soutěže o ceny a obdobné události, přičemž v této souvislosti rovněž zpracováváme osobní údaje. Podrobnosti o zpracování jsou vždy součástí pravidel každé konkrétní akce.

Při návštěvě internetové stránky www.lahudkomat.cz můžeme některé Vaše osobní údaje získávat v rámci optimalizace fungování internetových stránek pomocí tzv. cookies.

Kromě toho můžeme být správci osobních údajů zpracovávaných za účelem přezkumu a následném rozhodnutí o Vašich požadavcích, stížnostech a dotazech souvisejících s výkonem Vašich práv dle GDPR.

Pro jaké účely, v jakém rozsahu a jak dlouho osobní údaje zpracováváme

1. Zasílání obchodních sdělení a další marketingové účely

Druhy marketingových aktivit

 • Obchodní sdělení. Pravidelně naše zákazníky informujeme o novinkách, akcích, slevách a dalších zajímavých událostech, a to formou newsletterů (zpravidla 1-max 2x týdně) . Do těchto aktivit Vás začleníme na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného zaškrtnutím příslušného políčka u registračního formuláře na našich internetových stránkách. Připomínáme, že jsme dle GDPR rovněž oprávněni Vám tyto informace zasílat na základě našeho tzv. oprávněného zájmu, pokud jste se stali našimi zákazníky.
 • Facebook. Máme také svou facebookovou stránku, fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na této stránce na ikonku „To se mi líbí“. Odhlásíte se kliknutím na naší facebookové stránce  https://www.facebook.com/….cz na „Už se mi to nelíbí“. S osobními údaji svých fanoušků neprovádíme žádné marketingové operace, pokud o tom výslovně fanoušky při speciálních událostí nevyrozumíme (facebookové soutěže apod.). Tyto Zásady ochrany osobních údaje se uplatní obdobně.
 • Cookies. Pro Váš větší komfort při užívání naší internetové stránky www.lahudkomat.cz používáme cookies, o nichž se více dozvíte níže v tomto dokumentu.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro marketingové účely evidujeme Vaše základní identifikační a kontaktní údaje,  vše v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše popsaných účelů.

Také pomocí tzv. cookies můžeme sledovat, jaké stránky navštěvujete, abychom přizpůsobili obsah Vašim preferencím. Průběžně sledujeme údaje o Vašem využívání e-mailingu (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), abychom Vám neposílali e-maily opakovaně.

Změny, vymazání a odhlášení

Z odběru newsletterů a se můžete kdykoli jednoduše odhlásit zasláním žádosti na Lahudkomat@seznam.cz. Dále, v patičce každé naší e-mailové zprávy najdete odhlašovací odkaz. Kliknutím na tento odkaz se Vaše osobní údaje odstraní z databáze klientů a e-mailové zprávy vám přestanou přicházet.

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme pro marketingové účely po dobu, po kterou se našich marketingových aktivit budete chtít účastnit. 

Osobní údaje přestaneme zpracovávat v okamžiku obdržení žádosti o ukončení zpracování na Lahudkomat.cz

2. Pro obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některý produkt nebo službu, evidujeme z důvodu splnění smluvních povinností Vaše kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře, kterými jsou jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle souvisejících právních předpisů dalších deset let ode dne jejího skončení. Pokud provádíte nákup přes náš e-shop www.lahudkomat.cz, můžete se zaregistrovat i pro další nákupy. V takovém případě zpracováváme Vámi sdělené registrační údaje na základě Vašeho souhlasu do té doby, než nám sdělíte, že si již další zpracování nepřejete.

Procházení webu – Cookies

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo procházíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb.
Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.lahudkomat.cz.
Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.
Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Na soubory cookies se můžeme dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnost Cookies:

 • Krátkodobé cookies - platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím stránek.
 • Dlouhodobé cookies - platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení stránek, při opakovaných návštěvách, pomáhají s přihlášením nebo se zaměřením nabídky.

Účel Cookies:

 • Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.
 • Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek.
 • Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.
 • Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsoby, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.
Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky.
Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.
Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.
Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od vložení vašeho e-mailu až do vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je možné pouze v rámci závazných právních předpisů.
Spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.
Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se společností Lahudkomat spol. s.r.o. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
 • Nepracujeme s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu a genetický údaj subjektu apod.
 • Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.
 • Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.
 • Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
 • Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Zadání e-mailu bereme jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.
Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace budeme zpracovávat.

Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a kdykoliv se můžete odhlásit. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu Lahudkomat@seznam.cz